Informació de Presto en catalá

Aqui trobareu tota la informació disponible sobre Presto en català.

 

Présentations

 

      Cost-It: De Revit a Presto i de Presto a Revit

Extreure tota la informació del model Revit que sigui útil per a obtenir el pressupost i modificar el model Revit des de Presto.

 

      Cost-It: Documentació de la oferta econòmica

Cost-It, el complement de Revit per a Presto, genera el pressupost complet a partir de la informació continguda en el model BIM, amb totes les dades necessàries per a preparar els amidaments i les especificacions necessàries per a assignar els preus, preparar els documents d’oferta i revisar els plànols, sense necessitat d’entregar el model.

 

Catáleg

 

      Cost-It: BIM 5D amb Presto

¿Que fa exactament Cost-It? El complement de Revit per a Presto obté el pressupost del model automàticament i re-sol totes les tasques necessàries per a la gestió integral del cost.

 

Notes tèchniques

 

     Alguns problemes de la utilització d’excel per la gestió de costos en la construcció

     Assignar automàticament la unitat d’obra per família i tipus a models de Revit

     Certificar un model Revit amb Presto

     Cóm preparar una licitació amb Presto

     Començar un pressupost a partir de pantilles

     Crear i usar columnes personalitzades

     El valor adquirit explicat en quatre pàgines

     Estructura de Desglossament del Traball EDT

     Flux de caixa i cost financer a partir de la planificació

     Gràfics de recursos per a presentació d’ofertes

     Homogeneïtzar codificacions procedents de diversos bancs de preus

     Presto integració amb Revit

     Us d'activitats a Presto

Document

 

     Famílies BIM

Catàlegs dins d’un objecte BIM o objectes BIM dins d’un catàleg?

 

<dd>